புத்தரும் நானும்

புத்தரும் நானும்
அனுபவப்புனைவு

சிறுகதைத்தொகுப்பு

சிறுகதைத்தொகுப்பு
திறனாய்வு

கள்ளி

கள்ளி
கதை

கவிதை

கவிதை
ஆங்கிலம்

என் கதைகளின் தொகுப்பு வெளியீடு

Tuesday, April 23, 2013

'சாம்பல் வானத்தில் மறையும் வைரவர்'1 comments:

-தோழன் மபா, தமிழன் வீதி said...

கவிதை நூல் வெற்றியடைய வாழ்த்துகள்.
-தோழன் மபா
தமிழன் வீதி.

4/29/2013 08:06:00 AM